Politica de retur

Politica de retur

Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

  • Coletele prezintă deteriorări severe; produsele au fost livrate/facturate greșit.

Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuirea cu un alt produs sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

Menţionăm faptul că în ipoteza în care nu sunt semnalate imediat viciile aparente ale produselor comandate, se va aprecia faptul că predarea este conformă. În acest sens, se vor lua în considerare dispoziţiile art. 1690 Cod civil:
„(1) Bunul trebuie să fie predat în starea în care se afla în momentul încheierii contractului.
(2) Cumpărătorul are obligaţia ca imediat după preluare să verifice starea bunului potrivit uzanţelor.
(3) Dacă în urma verificării se constată existenţa unor vicii aparente, cumpărătorul trebuie să îl informeze pe vânzător despre acestea fără întârziere. În lipsa informării, se consideră că vânzătorul şi-a executat obligaţia prevăzută la alin. (1).”

  • Produsele prezintă defecte de fabricație;

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități
şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din O.G. 130/2000, cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina cumpărătorului. Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică sau deteriorare.

Produsele personalizate nu pot fi returnate. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste produse sunt create după configurațiile specificate de dumneavoastră, deci nu pot fi schimbate sau returnate.

În acest caz particular fiind vorba despre bunuri individual determinate, care urmează un regim diferenţiat.

Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, cumpărătorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. În caz contrar, se va considera că obligaţiile asumate nu au fost onorate.

Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de cumpărător în cel mult 14 de zile de la primirea produsului returnat.