Facturare și plăți

Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o comunicare corectă a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul, datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi existente în cont.

Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.

1. Responsabilitățile vânzătorului

 • Vânzătorul este obligat să expedieze bunurile și serviciile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător.
 • Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu bunurile și serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care vânzătorul colaborează, sau către reprezentantul cumpărătorului. In concreto, predarea se va efectua prin modalitatea remiterii materiale, potrivit dispoziţiilor art. 1688 Cod civil: „Predarea bunului mobil se poate face fie prin remiterea materială, fie prin remiterea titlului reprezentativ ori a unui alt document sau lucru care îi permite cumpărătorului preluarea în orice moment.”
 • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorulnu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot să difere de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, ca urmare a modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă sau ca urmare a execuției fotografiilor sau a setărilor monitorului utilizatorului. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă. Sublinem faptul că bunurile comercializate de către BIZO sunt în concret bunuri de gen, nicidecum bunuri individual determinate.
 • Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
 • În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
 • Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
 • Valoarea maximă a obligațiilor vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de vânzător de la clientul respectiv.
 • Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

2. Livrarea produselor

Livrarea nu este gratuită și se face prin curier rapid.

Produsele noastre sunt realizate câteodată pe bază de comandă, ceea ce face ca durata de producție și livrare să crească. Cheltuielile predării urmează a fi suportate potrivit dispoziţiilor art. 1667 Cod civil: „În lipsa uzanțelor sau a unei stipulații contrare, dacă bunul trebuie transportat dintr-un loc în altul, vânzătorul trebuie să se ocupe de expediere pe cheltuiala cumpărătorului. Vânzătorul este liberat când predă bunul transportatorului ori expeditorului. Cheltuielile de transport sunt în sarcina cumpărătorului.”

Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul luni – vineri 7:00-20:00 și sâmbătă 8-15. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (luni – vineri 10:00-18:00) sau duminica (zi lberă), acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.

Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc.), veți fi contactat telefonic de către curier.

Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, ne livrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:

 • blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;
 • căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;
 • cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;
 • cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;
 • nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.

In concreto, BIZO fiind exonerată în momentul în care se predau bunurile, obiect al comenzii înregistrate, către transportator/expeditor.

3. Acceptarea

Acceptarea va fi facută atunci când bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă. În cazul în care cumpărătorul descoperă că produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci vânzătorul va aduce la conformitate produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de BIZO, cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile.

Deoarece este vorba despre vicii aparente, acestea trebuie semnalate de îndată, fiind obligaţia cumpărătorului de a le verifica la momentul livrării. În caz contrar, predarea efectuată de către BIZO este considerată a fi conformă. Ulterior, astfel de vicii nu vor mai putea fi invocate.

4. Transferul proprietății

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către vânzător să permită cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

In concreto, BIZO îşi rezervă dreptul de proprietate până la momentul în care contravaloarea produselor comandate este achitată, sens în care vor fi luate în considerare dispoziţiile art. 1684 Cod civil: „Stipulaţia prin care vânzătorul îşi rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a preţului, este valabilă chiar dacă bunul a fost predat.”